Instrukcje w ISO 9001:2008

Instrukcja jest dokumentem, który szczegółowo pojedyncze zadania w procesie.

Wymagania odnośnie instrukcji w systemie ISO 9001

Norma ISO 9001:2008 nie wymaga tworzenia instrukcji. Do organizacji należy decyzja, czy instrukcje stosować. Zaleca się, by wdrażać je tam, gdzie ich brak mógłby powodować niezgodności.Rodzaje instrukcji

 Możemy spotkać się z różnego rodzaju instrukcjami. Zależy to od specyfiki i potrzeb organizacji. Niektóre ze spotykanych instrukcji to:

 • instrukcja stanowiskowa,
 • instrukcja laboratoryjna,
 • instrukcja kancelaryjna,
 • instrukcja technologiczna,
 • instrukcja kontroli itp. 

Forma instrukcji

Instrukcje, oprócz formy tradycyjnej - opisowej, mogą przybrać inne formy np.:

 • fotografia,
 • zapis video,
 • wzorzec,
 • rysunek,
 • szkic,
 • szablon,
 • notatki umieszczone na rysunkach itp.

Budowa instrukcji

Nie ma żadnej narzuconej formy instrukcji. Należy jednak zachować podstawowe elementy, stosowane dla wszystkich dokumentów w systemie zarządzania.
W związku z powyższym instrukcja powinna posiadać:

 • tytuł,
 • numer wersji,
 • dane dotyczące zatwierdzenia i nowelizacji.

Ponadto zaleca się, by przedstawić cel instrukcji, zakres jej funkcjonowania, potrzebne wyposażenie i materiały, wymagane kompetencje oraz odpowiedzialność wykonawców.

Inne wytyczne dotyczące instrukcji

Każda instrukcja jest dokumentem systemu zarządzania i powinna być nadzorowana. Nawet w wypadku nietypowej formy instrukcji (np. filmu, czy gabloty z wzorami) należy zapewnić możliwość jej nadzorowania.

Szczegółowość instrukcji i jej formę należy uzależnić od charakteru pracy, jaką opisuje oraz poziomu wyszkolenia i kwalifikacji personelu.

Instrukcje powinny zawierać odniesienie do dokumentów z którymi są związane (odniesienie do procedury).

Opracowano na podstawie: Podręcznika wdrażania ISO 9001:2000

DARMOWY RAPORT
12 powodów złego działania
systemu ISO 9001:2008


Zapisz się, by otrzymać
ZA DARMO raport e-mailowy


© 2007-2016 Rafał Tochman | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka Prywatności |
Praca pełnomocnik jakości | Zarządzanie jakością - ciągłe doskonalenie | ISO 9001 2008