Księga jakości w ISO 9001:2008

Księga jakości - dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji (ISO 9000:2008)Wymagania dotyczące księgi jakości

Norma ISO 9001: 2008 wymaga, by w księdze jakości zostały zawarte:

  • zakres systemu zarządzania jakością,
  • wyłączenia (jeśli takie są) wraz z ich uzasadnieniem,
  • udokumentowane procedury systemu zarządzania lub powołanie się na nie,
  • opis oddziaływania między procesami (np. w formie mapy procesów).

Zawartość księgi jakości

Księga jakości może być jedynie kilkukartkowym dokumentem, spełniającym jedynie powyższe wymagania normy ISO 9001:2008.
W praktyce, w księdze jakości można znaleźć wiele elementów, których norma nie wymaga np.:

  • opis rozmiarów organizacji,
  •  historia,
  • struktura organizacyjna,
  • zastosowane w księdze terminy i definicje,  (np. terminologia pochodząca z ISO 9000:2005 lub terminy fachowe),
  • historia zmian (pomocne  w spełnieniu wymagań punktu 4.2.3 Nadzór nad dokumentami),

Dobrym obyczajem jest umieszczenie takich informacji, jak nazwa firmy, jej lokalizacja, metody kontaktu (e-mail, telefon). Dotyczy to księgi przygotowanej dla klientów (o tym niżej).

Norma wymaga, by w księdze jakości znajdowały się procedury lub powołanie na nie.
Wybór jednej z możliwości zależy od potrzeb organizacji. Umieszczanie procedur w księdze jakości spotyka się częściej w małych organizacjach. Jeśli w organizacji występuje niewielka ilość, niezbyt obszernych procedur, wygodnym może okazać się umieszczenie ich w księdze. Jeśli procedur w organizacji jest dużo wygodniej będzie się na nie powołać.

Inne wytyczne

Księga jakości jest dokumentem ogólnodostępnym. Często udostępnia się ją innym organizacjom. Wielokrotnie w księdze zawarte są informacje poufne, których nie chcemy, bądź nie możemy zdradzać kooperantom. Aby zabezpieczyć się przed rozpowszechnieniem poufnych danych, warto opracować dwie wersje księgi jakości. Pierwsza z nich wykorzystać możemy do użytku wewnętrznego, a drugą na potrzeby klienta.

Tworząc księgę jakości należy oprzeć się na podejściu procesowym. Logiczną kolejnością działań jest więc identyfikacja wszystkich procesów w organizacji, a później stworzenie ich dokładnego opisu.

Częstym problemem, przy pisaniu księgi jakości, jest stworzenie struktury dokumentu. Najczęściej buduje się strukturę zorientowaną na normę (układ rozdziałów odpowiada układowi punktów w normie) lub na procesy (układ rozdziałów zgodny z przebiegiem procesów).
Bez względu na układ księgi, musi zostać spełniony jeden warunek. Należy opisać w jaki sposób spełnione jest każde z wymagań normy lub wskazać taki zapis (np. poprzez odwołanie do procedury).

Opracowano na podstawie: Podręcznika wdrażania ISO 9001:2000

DARMOWY RAPORT
12 powodów złego działania
systemu ISO 9001:2008


Zapisz się, by otrzymać
ZA DARMO raport e-mailowy


© 2007-2016 Rafał Tochman | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka Prywatności |
Praca pełnomocnik jakości | Zarządzanie jakością - ciągłe doskonalenie | ISO 9001 2008