Polityka jakości w ISO 9001:2008

Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo (ISO 9000:2000)

Polityka jakości jest elementem strategii organizacji, który określa ogólne zasady działania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Zasady te muszą być zbieżne z wizją i resztą strategii organizacji.Zawartość polityki jakości

Polityka jakości powinna zawierać:

  • zobowiązanie kierownictwa do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2008,
  • zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania

Wymagania dotyczące polityki jakości

Polityka jakości jest dokumentem jawnym. Norma ISO 9001:2008 wymaga, by politykę zakomunikować w organizacji. Oznacza to, że każdy pracownik w organizacji powinien ją znać i rozumieć jej założenia.

Polityka jakości musi stanowić podstawę do tworzenia i przeglądu celów jakości. Jako fragment strategii musi być również, co pewien czas przeglądana. Przeglądy te mają na celu sprawdzenie, czy polityka jakości nadal jest spójna ze strategią organizacji. Przeglądy polityki jakości powinny więc zbiegać się z przeglądami strategii organizacji.

Inne wytyczne dotyczące polityki jakości

Polityka jakości jest w systemie zarządzania jakością dokumentem niezależnym. Przeważnie przywołuje się ją jednak w księdze jakości.

Dobrą praktyką jest również umieszczenie polityki jakości w miejscach ogólnie dostępnych dla klientów i pracowników organizacji. Można ją opublikować na stronie internetowej i >umieścić np. w holu firmy, na gazetkach ściennych, hali produkcyjnej, czy w pomieszczeniach biurowych. Będzie to dowód na zakomunikowanie jej w organizacji.

Opracowano na podstawie: Podręcznika wdrażania ISO 9001:2000

DARMOWY RAPORT
12 powodów złego działania
systemu ISO 9001:2008


Zapisz się, by otrzymać
ZA DARMO raport e-mailowy


© 2007-2016 Rafał Tochman | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka Prywatności |
Praca pełnomocnik jakości | Zarządzanie jakością - ciągłe doskonalenie | ISO 9001 2008